WhatsApp
Yükleniyor...

Aydınlatma Metni

Web tasarım, firmanızın internetteki kurumsal arayüzüdür. Web tasarım, işlevsel yönden kolay kullanımı, sade ve kolay erişilebilir içeriği ile sizin interaktif ortamdaki kimliğinizdir.

Anasayfa Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

 

Kişisel Veriler Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016
tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesi (EU General
Data Protection Regulation – GDPR) 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu ve Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesi (EU General Data Protection
Regulation – GDPR) kapsamında veri sorumlusu olarak, siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini
kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuat kuralları ve vereceğiniz
izin verdiği durumlarda 3. Kişilere açıklayabilecek olup, söz konusu yasal düzenleme kapsamında
karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz.

Veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirme
Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan Alercas Software olarak, yukarıda belirtilen kanunlar uyarınca,
Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak,
güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek,
sınıflandırılabilecek ve işlenebilecektir.